archiv akcí

archiv postupně doplňujeme - všechny archivní fotografie naleznete zde

co se u nás událo?

SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 
2 0 1 9 / 2 0 2 0

Čas běží nezávisle na radostech či nesnázích člověka, a tak se i naše děti dočkaly konce školního roku.

DOPRAVNÍ KURZ 2020

Poučeni o zdravém životním stylu se žáci 4. + 5. třídy vypravili na dopravní hřiště do Vsetína, aby potvrdili názor lektorky, paní Koryčanské, že máme nejen šikovné, ale i sport milující děti.

V pátek 12. 6. přišla děti navštívit dětská spisovatelka Lenka Rožnovská.

Starší žáci se společně s paní učitelkou Kovářovou ujali přípravy mini dětského dne pro své mladší spolužáky.

V úterý 18. 2. 2020 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže, kterému předcházela třídní kola.

U příležitosti rozsvěcování stromečku v Prlově vystoupily děti z dramatického kroužku s divadelním představením Duch Vánoc.

V pátek 29. listopadu se konaly tradiční vánoční dílny.JAK KRTEK KE KALHOTKÁM PŘIŠEL

V projektovém dni pro první třídu si paní lektorka vybrala postavičku krtka, která je dětem velmi blízká.

OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK

Za vydatného a dlouhotrvajícího deště by se akce nemohla uskutečnit a tak ji Myslivecké sdružení Trubiska Pozděchov a Myslivecký spolek Březina Prlov přesunulo k nám do školy. 

ROZLOUČENÍ
S PŘEDŠKOLÁKY

Křížem - krážem, klikyhákem,
ve školce jsem předškolákem.Žáci se hravou formou učili o zdravém životním stylu.

Rok se s rokem sešel, a tak se v pátek 28. února uskutečnil již 2. ročník školního plesu.I v letošním roce proběhl lyžařský kurz pro všechny ročníky naší školy.

Na konci listopadu jsme měli v MŠ besídku, děti zahrály svým rodinám pohádku O Šípkové Růžence.


POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA
2019

Po roce jsme opět připravili v rámci "Šablony II pro ZŠ a MŠ Pozděchov" projektovou výuku pro všechny třídy naší školy.

JAK PEJSEK S KOČIČKOU VAŘILI DORT

V rámci projektového dne se žáci 2. a 3. třídy seznámili s klasikou dětské literatury.

JAK ZDRAVÍK
S JEDLÍKEM UZDRAVILI BETYNKU
 
2. + 3. třída

S besedou o základech zdravé výživy přijela lektorka, paní Koryčanská, ve čtvrtek 18.6.

ZDRAVÍ DĚTEM
Správně načasované téma "Zdraví dětem" přivezla lektorka v úterý 16.6.2019 našemu 4. a 5. ročníku. Kdy jindy se zamýšlet nad zdravím než v době Covidu?

1. TŘÍDA
Lenka Rožnovská představila prvňáčkům velmi originálním způsobem svoji knihu Já, štěně.

Děti se předvedly v krásných maskách, zasoutěžily si a hlavně - zatancovaly!


VÁNOCE V ALCEDU
2020

V úterý 10.12. se 1.,2. a 3. třída vypravila do Vsetína na vánoční program.


Na začátku adventu navštívil naši školu opět Mikuláš se svou družinou.V úterý 5. 11. 2019 jsme si ve školce společně ušili vánoční ozdoby na stromeček.SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ PODZIMNÍ VÝROBEK

Prvňáčci si vyzdobili svoji třídu vlastními výrobky z přírodních materiálů.


BABIČKA ČTE DĚTEM

V pátek 19. 6. 2020 nás ve školce navštívila babička Věruška, která si pro děti ze třídy Sluníček připravila pohádku "Jak krtek ke kalhotkám přišel".

Zaposlouchat se do autorského čtení se člověku podaří jen několikrát za život. Žákům 2. a 3. ročníku se takový zážitek již splnil.

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ DO ČTENÁŘSKÉHO ŘÁDU

Pasování prvňáčků na čtenáře a ochránce knih.

Opět přišel čas masopustního veselí, kterým končívalo našim předkům období zábav a hodování.

Před třetí adventní nedělí přichází do školy již tradičně "Lucky".

PROJEKTOVÝ DEN - ADVENT
2019
Ve čtvrtek 5. 12. 2019 se uskutečnil ve 4. + 5. třídě projektový den s vánoční tematikou.

To nás tak jednoho dne ve školce napadlo.... Co takhle si vyrobit draka?