PRVNÍ SCHŮZKA ZA NÁMI!

23.11.2021

V úterý jsme se poprvé setkali se čtyřmi zástupci 4. a 5. třídy ve sborovně školy s paní ředitelkou.

Našim prvním úkolem bylo obeznámit ostatní třídy s pojmem "parlament" a vybídnout je ke zvolení svých vlastních zástupců, abychom byli kompletní :)


Tématem příštího týdne bude vymyslet naše vlastní logo, sepsat pravidla, aby vše fungovalo tak, jako má, 
a domluvit se na dalších krocích. Už se nemůžeme dočkat na nové členy!

Prozatím za žákovský parlament,
Rosi, Domča, Verča a Verča