MŠ ZŮSTÁVÁ OTEVŘENÁ

01.11.2020

Mateřská škola zůstává otevřená. V příštím týdnu, tedy od pondělí 2. listopadu 2020, bude naše školka opět otevřena, k docházce se přihlásilo dost dětí. Naše paní učitelky a také paní hospodářka Šárka tak zajistí vše potřebné k řádnému provozu. Pokud jste ještě docházku nenahlásili nebo naopak nahlášenou docházku chcete zrušit, dejte prosím tuto skutečnost na vědomí paní hospodářce Šárce Štachové nebo paní učitelce Libuši Strakové

Provoz pro děti rodičů, jejichž přítomnost na pracovišti je nezbytná, je zajištěn. Samozřejmě, že situace se může vzhledem k aktuální epidemiologické situaci změnit. Děkuji za pochopení a přeji všem hlavně zdraví. 

Mgr. Petra Zgarbová, Ph.D. ředitelka