VYSVĚDČENÍ    POLOLETNÍ PRÁZDNINY

20.01.2023

Výpisy z vysvědčení budou žákům vydány dne 31. 1. 2023 během vyučování.                        V pátek 3. 2. 2023 budou jednodenní pololetní prázdniny. 

Škola ani družina nebudou v provozu.

Provoz mateřské školy během blížících se pololetních prázdnin (3. 2. 2023) bude zajištěn v obvyklém rozsahu, ale vzhledem k předpokládanému nižšímu počtu dětí budou děti ve třídách spojené.

Rodiče předškoláků, kteří plní povinnou předškolní docházku informujeme, že povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období pololetních ani jiných prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách. Pokud budete mít např. o pololetních, jarních či velikonočních prázdninách doma starší sourozence školáky, není povinné děti do mateřské školy vodit. Způsob omlouvání nepřítomnosti zůstává stejný.