LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

29.03.2024

Díky projektu Podpory komunitní práce na území MAS Hornolidečska CZ. 02.03.01/00/22_0008/0000915, který je spolufinancován Evropskou unií, můžeme realizovat letní příměstské tábory. Cílem spolupráce je podpora a rozvoj komunitní práce na území Hornolidečska, realizace venkovských komunitních táborů a provozování sdíleného komunitního centra.

V letošním roce ve spolupráci organizujeme tři letní tábory. Dva v termínu od 8. - 12. 7. 2024 a jeden od 19. - 23. 8. 2024. 

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na parádní léto na příměstských táborech.


Vaše vedoucí Míša Brhláčová, Jana Smrčková (8.-12.7.2024)

Kristýna Zgarbová a Kačka Blizňáková (8.-12.7.2024 a 19.-23.8.2024)