PODZIMNÍ PRÁZDNINY VE ŠKOLE A ŠKOLCE

21.10.2021

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na středu 27. října a pátek 29. října 2021. 

28. 10. 2021 připadne na státní svátek.

V době podzimních prázdnin je provoz ŠD (školní družiny) i provoz MŠ (mateřské školy) po projednání se zřizovatelem školy přerušen a to podle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. 

Děkujeme za pochopení a přejeme všem klidné a ničím nerušené dny volna.

Uvidíme se 1. listopadu opět ve školičce.

Petra Zgarbová, ředitelka školy