SETKÁNÍ

30.09.2020

Setkání pana starosty Pozděchova Jaroslava Sláčíka, pana starosty Prlova Ing. Jaromíra Kratiny a naší paní ředitelka Mgr. Petry Zgarbové, Ph.D. u příležitosti přebírání "bezpečné školy" a "bezpečné obce" ve Valašské Polance.