zápis

9. - 13. května 2022

Vážení rodiče,

v letošním roce proběhne zápis do MŠ v době od 9. května do 13. května 2022.


K zápisu Vašeho dítěte je potřeba doručit žádost o přijetí, evidenční list a kopii rodného listu a to buď

              1. POŠTOU

              2. OSOBNÍM PODANÍM DO SCHRÁNKY ŠKOLY  

Zde najdete další potřebné informace:

V případě jakýchkoliv dotazů pište na email l.strakova@skolapozdechov.cz

Těšíme se na Vás!