dětský den

I když kvůli koronaviru nemohli rodiče uspořádat dětský den hromadně, ujali se starší žáci společně s paní učitelkou Kovářovou přípravy mini dětského dne pro své mladší spolužáky. A že se jim to podařilo, svědčí fototgrafie. Děti byly nadšené a nakonec dostaly i malou odměnu. Poděkování patří všem dětem čtvrté a páté třídy i paní učitelce.

L. Skanderová