jak pejsek s kočičkou vařili dort

V rámci projektového dne se žáci 2. a 3. třídy seznámili s klasikou dětské literatury. Prostřednictvím obrázků a výkladu byli seznámeni s životem lidí na Valašsku před 100 lety. Podle obrázkové osnovy převyprávěli a zahráli si pohádku, nakupovali potraviny, které maminka dává do dortu, seznamovali se s exotickou zeleninou, dělili potraviny na zdravé a nezdravé. Založili si spolu s lektorkou svůj první obrázkový čtenářský deník, kam si budou zakládat další pracovní listy z přečtených knih. 

L. Skanderová