DĚTSKÝ DEN

02.06.2023

Děti, přemýšlely jste někdy, čím byste se mohly stát, až vyrostete? Při příležitosti Dne dětí v pátek 2. 6. jsme si to v Pozděchově mohli vyzkoušet. 

Spolek rodičů a přátel školy si pro nás nachystal bohatý program hned s 16 různými stanovišti (a tedy 16 různými povoláními) - bylo tedy z čeho vybírat. Seznámili jsme se s prací klíčníka, hasiče, pokojské, instalatéra, švadleny, tesaře, záchranáře, malíře, servírky, fotografa, pokrývače, cukráře, architekta, veterináře, policisty nebo soudce. Děti ve skupinkách na každém stanovišti dostaly razítko za úspěšné absolvování a na samotném konci sluníčkového dne všechna družstva získala hodnotné ceny

Moc bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným, bez kterých by tento den nemohl být uskutečněný a zdaleka by nebyl takovým, jakým byl. 

Speciální jmenovité poděkování patří Romaně Šímové, Vlastě Martínkové, panu poručíku Malcharczikovi, Veronice Pisklákové, Martinu Zichovi, manželům Novosádovým, Janě Michalíkové, Janě Hromadové, Renatě Adamuškové, Lucii Zádrapové, Pavle Valchářové, Karle Balejové, Martině Hromadové a dalším pomocníkům: Gábině, Ondrovi, Domči, Páji, Míšovi, Robinovi, Nele a Pepovi

MOC DĚKUJEME!


Milé děti, k příležitosti "vašeho dne" u nás ve školičce 2. 6. proběhne jako každý rok velká akce plná zábavy, úkolů, her a odměn. Nezapomeňte si vzít batůžek se svačinou a dobrou náladu :)

Konec dětského dne je plánován mezi 12 a 13 hodinou.