DĚTSKÝ DEN

07.06.2024

Vážené rodiče, prarodiče, přátelé školy, členové Sdružení školy, studentky, zastupitelé obce Pozděchov a Prlov, zkrátka všichni, kteří se podíleli na přípravě a organizaci Dětského dne u nás ve škole,

rádi bychom vám touto cestou srdečně poděkovali za skvělý program a parádní DEN pro všechny děti naší školičky, který se konal v pátek 7. června. Akce s tématem "STARÉ DOBRÉ ČASY" byla pro naše děti nezapomenutelným zážitkem plným poznání a zábavy.

Děti si mohly vyzkoušet mnoho zajímavých aktivit, které jim přiblížily život našich předků. Draly peří, praly prádlo na valše, poznávaly náš kroj a zasadily si květinku. Výroba ptáčka, tkaní, péče o včelky, dojení kravičky, pečení placiček z mouky, práce kováře, sbírání vajíček, hrabání nejen sena a poznávání nádobí svých babiček a prababiček – to vše jim poskytlo nové dovednosti, ale i radost z objevování.

Dále děti poznávaly bylinky, stromy podle šišek a plodů, zkoušely si opracovat dřevo, zdobily domečky a zjistily, že není úplně lehké se postarat o domácnost a teplo domova.... Mohly si také zabubnovat a využít netradiční hudební nástroje v "týpí", nebo si zkusit malování na obličej. Kromě bohatých zážitků si také odnesly spoustu znalostí a pěkné odměny za dopolední snažení.

Vaše úsilí, čas a nadšení, které jste do této akce vložili, byly zcela zřejmé a nesmírně si toho vážíme. Díky Vám měly děti možnost prožít den plných aktivit, které jim nejen přinesly zábavu, ale také rozšířily jejich obzory a prohloubily jejich vztah k tradicím.

Ještě jednou Vám všem děkujeme za skvělou spolupráci a podporu. Vaše úsilí, obětavost a oddanost jsou pro naši školu velmi cenné.

S úctou a vděčností

všechny děti ze školičky Pozděchov