EDUbus

04.10.2022

Přesto, že naše vesnička patří mezi ty menší, v úterý navštívil naši školičku velký EDUbus s perfektně připraveným programem, kterým nás provázel báječný pan učitel Dušan Slovák. Zkusili jsme si naprogramovat BlueBota, robota VEX 123 i malé ozobotky. V bloku pro starší čtvrťáky a páťáky jsme si mohli zkusit propojit stavebnici Lego SPIKE Essential s tabletem a díky jednoduchému programovacímu jazyku si vyzkoušeli jak naprogramovat svého robota, aby plnil předem dané zadání. Celé dopoledne jsme si opravdu užili. Děkujeme celému eduteamu, že k nám přijeli a mohli jsme si vše vyzkoušet vlastníma rukama.

Odpoledne čekal program i pro paní učitelky. Mohly si vyzkoušet vše, co mobilní polytechnická laboratoř nabízí. Formou praktických ukázek si zkusily programování, robotiku i mnoho dalších moderních pomůcek, které jdou na palubě EDUbusu k dispozici.

Vřele doporučujeme a moc děkujeme za zajímavé dopoledne.

děti z Pozděchova