FAŠANKY

12.02.2024

"Dne 12 . února proběhly oslavy masopustu. My (páťáci) jsme obcházeli třídy s různými kostýmy. 

Například: Červená karkulka, kroje, zdravotní sestřička, babka, řezník, voják a tak dále. 

V každé třídě jsme rozdávali koblížky na znamení toho , že od Popeleční středy se drží půst až do 

Velikonoc neboli 40 dní. Pan učitel Dorňák nás při zpěvu doprovázel na akordeon. Pak jsme obešli ještě 

zhruba 9 dalších domků, ve kterých jsme se potkali s významnými obyvateli obce (například s bývalým

panem starostou). Do školy jsme se vrátili přežraní tak, že jsme si na oběd dávali jenom suchou rýži".

Sofie 5.třída