HALLOWEEN

31.10.2022

Dnes jsme si ve škole užili parádní den, slavili jsme ve škole Halloween. Moc jsme si to užili.

A víte, že Halloween je původně keltský lidový svátek, který se slaví 31. října, tedy den před křesťanským svátkem Všech svatých. Svátek se zachoval především v anglosaských zemích, převážně v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku a Austrálii. Název vznikl zkrácením anglického "All Hallows' Eve", tedy "Předvečer Všech svatých".

Halloween je keltský svátek s historií sahající až do doby před naším letopočtem. Den 31. října byl hranicí mezi dvěma hlavními periodami (létem a zimou). Keltové tento den vnímali jako pomezí, kdy se stírá hranice mezi světem živých a mrtvých. Svátek se v keltštině nazýval Samhain. Mnohé z původního Halloweenu se dochovalo dodnes.

za všechny děti vaši "parlamenťáci"