HURÁ DO ŠKOLY

27.08.2023

Milí rodiče, děti a žáci

léto 2023 pomalu končí a začátek školního roku 2023/2024 je (bohužel nebo bohudík 🙂) v dohlednu.
V průběhu prázdnin škola prošla "většími či menšími" změnami. Při pokládání zbrusu nové podlahy v páté třídě nám vypomohli pracovníci obce Pozděchov a Prlov, mnohokrát děkujeme. Poděkování patří zřizovateli naší školičky za opravu havarijního stavu hlavního schodiště a úpravu parkoviště. S pokládkou koberce nám vypomohla firma pana Kolínka. Pan školník, paní uklízečky a paní kuchařky měli plné ruce práce, aby vše bylo nachystáno na NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 . Změnou bylo i několika odchodů
a příchodů nulťáčků, páťáků, žáků do jiných škol i pedagogických pracovníků. Zkrátka změna je život. Všem přeji štěstí a spokojenost.

I letos bych ráda navázala na otevřený přístup, spolupráci a udržela bezpečné a stabilní prostředí pro Vás
i pro Vaše děti. Zároveň bych Vám rodičům ráda poděkovala za vzájemnou komunikaci, vstřícnost
a podporu.

Těšíme se na pokračování spolupráce s našim "Spolkem" - Sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ Pozděchov, z.s., díky jeho fungování můžeme nabídnout dětem bohaté odpolední mimoškolní aktivity, kroužky
i  zajímavé projekty. Srdečně děkujeme všem, kteří si i v tak hektickém čase najdou čas a pomohou.

Pokusme se dát každému dni šanci, aby se stal nejkrásnějším dnem našich životů.

Těší se na Vás  pan učitel, paní učitelky, vychovatelky, asistentky, kuchařky, uklízečky i pan školník,

Vaše Petra Zgarbová, ředitelka školy


Zde najdete nejdůležitější informace prvních dnů školičky:

4. 9. 2023 - pondělí

provoz školy od 6:30 do 16:00

7:50 sraz ve vestibulu školy u šaten
8:00 slavností přivítání v tělocvičně školy
8:30 poprázdninové přivítání ve třídách - třídnické hodiny
- děti budou potřebovat aktovku, pouzdro, přezuvky, pití a pokud jdou do odpolední družiny převlečení na zahradu
- domů donesou děti týdenní plán, přihlášky a spoustu nových zážitků z prvního setkání po prázdninách
- 10:00 končí vyučování a děti odchází postupně na oběd (pokud jej nemají odhlášen a následně domů nebo do družiny (podle domluvy))

5.9.2023 - úterý 

-všechny třídy budou mít čtyři třídnické hodiny, konec vyučování je plánován na 11:30, třídy budou chodit postupně na oběd a následně do družiny nebo po domluvě domů
-plán týdne žáci budou mít ve svých týdenních plánech a informace o organizaci najdete na našich webových stránkách

Přejeme všem dětem, ať se jim ve škole líbí a ať jsou šťastné a spokojené.