HURÁ DO TOHO, ZAČÍNÁME!

02.11.2022

V novém školním rode 2022/2023 jsme začali schůzkou 2. 11. 2022 ve sborovně školy, kde jsme si společně s paní ředitelkou domluvili schůzky a pravidla.

Na schůzce jsme procházeli důležité informace, které nás trápí i nápady, které bychom rádi realizovali:

  • prodiskutovali jsme možnost sjednocení učebnic vlastivědy
  • navrhli jsme možnosti akcí, které bychom ve škole chtěli organizovat a zažít (Vánoční dílny, Noc s Andersenem, Lyžák, pěveckou a recitační soutěž, možnost promluvit do výběru obědů, Dětský ples, Dětský den, apod.
  • přáli bychom si založit schránku důvěry
  • pro lepší začátek týdne bychom rádi zkusili zavést pondělní ranní setkávání celé školy před vyučováním, abychom mohli společně přivítat týden a říci si důležité informace k novému týdnu....

Bylo toho opravdu mnoho. Paní ředitelka nás vyslechla a vše jsme zapsali do zprávy o setkání. Už příští týden budeme pracovat na organizaci první společné akce - Vánočních dílnách.

Držte nám palce, budeme Vás průběžně informovat,

Vaši parlamenťáci