INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 17. KVĚTNA 2021

12.05.2021

Vláda ČR rozhodla, že se od 17. května obnoví běžná výuka prvního stupně základních škol. Co to pro naši školu znamená:

  • Pravidla pro testování žáků ve škole se nemění. Testuje se ve frekvenci jedenkrát týdně a to v pondělí, nebo v den, kdy nastoupí žáci - např. po nemoci - do školy.

  • Od 17. května se ruší povinnost dodržovat ve školách homogenní skupiny žáků. Vrátíme se k rozvrhu, který platí od začátku školního roku - viz. odkaz:
  • Nadále platí, že se ve vnitřních prostorách musí nosit roušky (žáci) či respirátory (žáci, zaměstnanci školy). Výjimku mají děti v mateřské škole (roušku nemusí mít). 
  • Venku je rouška povinná, pokud mezi sebou žáci ve skupině nemají dvoumetrové odstupy.
  • Zpěv je stále zakázán.
  • Tělesná výchova může probíhat pouze venku.
  • Odpolední kroužky se opět vrací do běžného režimu, až na kroužky sportovní (florbal, tanec)
  • Doufáme v další rozvolnění a návrat k běžnému životu školy...

Zapsala Petra Zgarbová - ředitelka