INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ DO MŠ

20.06.2024

Vážení rodiče nově přijatých dětí do mateřské školy,

 srdečně vás zveme na informační schůzku, která se bude konat 20. 6. 2024 v 15,00 hod. v MŠ.

Těšíme se na setkání.

vaše školka