JALOVEČEK

09.11.2023

Dne 9. 11. se konala přírodovědná soutěž "Jaloveček". 

Naši školu vyrazilo reprezentovat osm žáků z 5. třídy ve složení
1. tým (Praváci) Katka Kratinová, Nelča Volková, Sofča Blažková, Michal Pisklák a
2. tým (Růžové houbičky) Míša Filáková, Barča Slezáková, Domča Jančíková a Julča Kovářová. 

Na úvod si všech dvacet skupinek vyslechlo motivační přednášku a poté probíhala samotná soutěž složená ze dvou částí - vyplnění testů a absolvování úkolů, které byly rozmístěny v prostorech vsetínského zámku. 

Na závěr si děti mohly pomocí rozličných přírodnin a výtvarných potřeb realisticky ztvárnit zadanou houbu. 

Pak už následovalo slavnostní vyhlášení výsledků. Přestože jsme se na stupně vítězů nepodívali (vybojovali jsme 12. a 15. místo), odjížděli jsme ze soutěže plní krásných zážitků a nových zkušeností.

Mgr. Irena Šerá