JALOVEČEK

18.04.2024

S velkou radostí a hrdostí bychom rádi poděkovali všem týmům, které nás reprezentovaly na vlastivědné soutěži Jaloveček. Vaše úsilí, odhodlání a znalosti přinesly naší škole skvělé výsledky a potěšení.

Je nám ctí sdělit, že naši čtvrťáci se umístili na krásném třetím bronzovém místě, což je obdivuhodný úspěch. Vaše pečlivá příprava a nasazení jsou skvělým příkladem pro ostatní. Děkujeme vám za vaši snahu a reprezentaci naší školy.

Taktéž chceme poděkovat našim páťákům, kteří se umístili na sedmém a devátém místě. Vaše účast a úsilí jsou rovněž důležitým příspěvkem k celkovému úspěchu naší školy. Drželi jste se velmi dobře a vaše zapojení je pro nás důležité.

Tématem letošní soutěže byly zvyky a tradice, a vaše znalosti a zájem o naši historii jsou nesmírně ceněny. Vaše aktivní zapojení do této soutěže ukazuje vaši lásku k naší kultuře a dědictví.

Děkujeme vám všem za vaši práci, angažovanost a reprezentaci naší školy. Jsme na vás velmi hrdí!

za učitele zapsala Petra Zgarbová