LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

07.06.2021

V návaznosti na Výzvu MŠMT s názvem "Letní kempy 2021" jsme ve spolupráci
s Lískou, z.s. pro děti připravily dva letní (červencové) příměstské tábory. Tyto kempy se uskuteční v areálu školy a jeho okolí.

Během pěti dní se podíváme okolo celého světa za doprovodu, nejen čtyřnohých, kamarádů zvířátek. Dozvíme se spoustu nových věcí, strávíme čas v přírodě i sami se sebou a poznáme nová místa.