MATEMATICKÁ SOUTĚŽ

09.11.2020

V úterý 10. 11. 2020 proběhne dobrovolná matematická soutěž Klokan.

1. Před soutěží si pečlivě přečtěte pravidla pro svou třídu (pod textem)
2. V 15:00 se na našich webových stránkách zpřístupní zadání soutěže
3. Třetí a čtvrtá třída řeší "cvrčka" v časovém rozmezí 15:00 - 16:00
4. Pátá třída řeší "klokana" v časovém rozmezí 15:00 - 16:15
5. Vaše řešení vpisujte do karty odpovědí nebo na čistý papír
6. Kartu nebo ofocený list s řešením posílejte do 15 minut po ukončení vašeho časového limitu na e-mail jitka.ondruskova@seznam.cz


Přejeme hodně štěstí a zdaru při řešení!