NÁVRAT DĚTÍ DO ŠKOLY

25.11.2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

s radostí Vám oznamuji, že na základě rozhodnutí Vlády ČR a opatření PES nastupují do školy na prezenční výuku 30.11.2020 i zbývající ročníky naší školy.  

Zásady provozu naší školy od 30. 11. 2020:

Výuka a školní družina je možná pouze v daných homogenních skupinách - 1.třída, 2.třída, 3.třída, 4.+5.třída.

Po celou dobu pobytu ve škole mají žáci i zaměstnanci školy povinnost nosit roušky - vybavte proto děti minimálně 2 rouškami a sáčkem pro jejich odkládání. 

Prosíme rodiče, aby do školy vcházeli po dohodě s pedagogem nebo pouze ve vyjímečných situacích. Prosím vyčkejte na děti u hl. vchodu školy. Pokud vyzvedáváte děti 1.tř. zvoňte na zvonek označen ŠD, pokud vyzvedáváte děti 2. nebo 3. třídy zvoňte na zvonek označen ZŠ.

Protože je při vzdělávání zakázán zpěv a sportovní činnost, budeme na doporučení MŠMT v HV poslouchat skladby či pracovat na projektech a v TV za příznivého počasí chodit do přírody.

Pro jednotlivé třídy jsou stanoveny různé příchody do školy a individuální začátek vyučování, viz. tabulka v úvodu.

Během přestávek budou žáci ve svých třídách (kromě odchodu na toaletu).

Organizační změny ve výuce

Rozvrh hodin zůstává stejný, nebude změněn. Jedinou změnou bude zákaz slučování tříd. Vyučovací hodiny, které běžně spojujeme, budeme učit jednotlivě - např. na TV se spojovala 1. a 2. třída, tentokrát bude mít TV každá třída zvlášť, tento systém bude platit pro všechny spojené předměty ve všech skupinách.

Stravování ve školní jídelně

Stravování pro žáky je zajištěno ve školní jídelně. U jednoho stolu je povoleno obědvat maximálně 4 osobám. V jídelně společně obědvá pouze jedna homogenní třída. 

Provoz školní družiny

Provoz školní družiny je možný pouze při zachování homogenity skupin - v jednom oddělení jsou společně žáci pouze jedné třídy. Pro první až třetí třídu budou fungovat samostatná oddělení školní družiny. Pro čtvrtou a pátou třídu bohužel z organizačních důvodů družina zajištěna nebude, mimo zajištění čekání na hodinu ZUŠ a to po individuální domluvě. Děkuji za pochopení. 

Kroužky

Kroužky jsou obnoveny pouze pro homogenní skupiny (AJ-2.třídy) a individuální výuku hudebních nástrojů. Ostatní kroužky se až do odvolání ruší. 

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na email p.zgarbova@skolapozdechov.cz nebo na telefonní číslo 774 657 113. 

Všem přejeme šťastný a klidný návrat do školy.