PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

22.06.2021
Z našich prvňáčků už jsou velcí čtenáři!

Tato velká událost se udála 22.6. v naší pozděchovské knihovně. Děti byly slavnostně pasovány na rytíře Řádu čtenářského a na památku dostaly hezké knihy. 

Děkujeme hlavnímu rytíři Martinovi, paní Zdence Haplové z Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně, naší paní knihovnici Janě Zichové a OÚ Pozděchov za organizaci celého dne.

Přejeme všem dětem, aby knížky byly jejich kamarády i do budoucna.