PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

10.04.2024
Rádi bychom tímto poděkovali Knihovně Vsetín a Knihovně Pozděchov za jejich spolupráci při akci pasování prvňáčků na čtenáře. Též děkujeme obci za zakoupení knih, které našim žákům přinesou radost a poznání. Zvláštní poděkování patří paní knihovnici Zichové za krásná ručně psaná věnování do knih. Děkujeme.

Školička Pozděchov