PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC ŠKOLE

17.02.2024

Milí rodiče, děti, zaměstnanci

chtěla bychom vyjádřit hlubokou vděčnost a úctu všem, kteří se s námi podíleli na pro nás velmi důležité akci odstranění starých podlah ve škole. Bylo to neuvěřitelné dobrovolnické úsilí, které nám umožnilo dosáhnout úžasný pokrok během jarních prázdnin.

Tatínkové, děti, všichni dobrovolníci - vaše obětavost a ochota věnovat svůj volný čas na odstranění tří vrstev starých podlah byly neocenitelné. Vaše práce byla plná úsilí, trpělivosti a odhodlání, což bylo klíčové pro dosažení našeho cíle. V pátek jsme si uvědomili, jak náročný úkol jsme si předsevzali, ale vaše odhodlání a nasazení překročily všechna očekávání.

Všichni, kteří jste nám pomohli, odstraňovat lino, vytvářeli jste nejen nové podlahy, ale i vzájemnou soudržnost a pocit solidarity mezi námi. Mozoly na rukou nám možná připomínají náročnou práci, ale především symbolizují váš obětavý přínos pro naši školu.

Velký dík patří i našemu skvělému školníkovi, který nejen připravil prostor pro práci, ale také nám dopřál lahodný oběd. Vaše podpora nám dodala potřebnou energii a motivaci.

Děkujeme za vaši nezištnost, oddanost a obrovský přínos pro naši školu.


S úctou a vděkem

Petra Zgarbová