PODĚKOVÁNÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 20233/2024

28.06.2024

Vážení rodiče, učitelé, pracovníci školy, zřizovateli, sponzoři, přátelé naší školičky v Pozděchově,

rádi bychom Vám touto cestou vyjádřili naše srdečné poděkování za veškerou podporu, kterou jste nám poskytovali během školního roku. Vaše spolupráce a obětavost byly pro nás neocenitelné a významně přispěly k úspěšnému průběhu školního roku 2023/2024.

Děkujeme rodičům za jejich trpělivost, angažovanost a podporu nejen při vzdělávání svých dětí, ale také při organizaci různých školních akcí.

Našim sponzorům vděčíme za finanční i materiální pomoc, díky které jsme mohli zrealizovat mnoho projektů a vylepšit podmínky pro vzdělávání našich žáků.

Velké díky patří také učitelům a pracovníkům školy, kteří svou prací a nasazením vytvářejí příjemné a inspirativní prostředí pro vzdělávání a osobní růst našich dětí.

Nemůžeme opomenout ani zřizovatele školy, který nám poskytuje nezbytnou podporu a spolupráci při zajišťování kvalitního vzdělávání.

Dále bychom rádi poděkovali oběma obcím Prlov a Pozděchov, jejichž občané a vedení v čele s pány starosty nám vyjadřují neustálou podporu a pomoc při rozvoji naší školy.

Ještě jednou děkujeme všem, kteří se podíleli na úspěšném školním roce. Těšíme se na další spolupráci a věříme, že společně dosáhneme ještě lepších výsledků v nadcházejícím školním roce.

S úctou za celou školičku Pozděchov

Petra Zgarbová, ředitelka školy