PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme firmě DAKS a paní Novosádové za poskytnutí roušek pro naši školu.

Moc si vaší přízně a ochoty vážíme