POSLEDNÍ ŠKOLNÍ DEN 2020/2021

30.06.2021

Zdálo by se, že 30.červen není žádné slavnostní datum, ale když se podíváme blíže, zjistíme, že je naopak velmi významné. 

Ptáte se, proč a pro koho? V první řadě pro naše páťáky - loučí se se školou, ve které prožili pět let svého školního života. Všichni jim ze srdce přejeme, ať se jim na nové cestě životem líbí a hlavně, ať jsou šťastní a spokojení. 

Významný a důležitý je také pro naše nejmenší prvňáčky, kteří dostanou své první opravdové vysvědčení. 

V neposlední řadě je také významný pro nás všechny. Končí pracovní část školního roku a otvírá se brána prázdninám. Všem přejeme volno plné sluníčka i báječných dobrodružství. 

V tento den bych také ráda poděkovala všem učitelům a zaměstnancům školy, za to, jak úžasně zvládli nezvyklé situace a distanční režim školy. 

Poděkování patří také panu starostovi Pozděchova Jaroslavu Sláčíkovi a panu starostovi Prlova Jaromíru Kratinovi za milá a povzbuzující slova a především za podporu a důvěru, kterou ke škole mají.

Obrovské díky skládáme rodičům a rodinným příslušníkům za otevřenou a skvělou spolupráci, se kterou jsme vše nové a neznámé překonali jak nejlépe jsme mohli.

Krásné prázdniny a v září na viděnou.