PRAVIDLA A DOPORUČENÍ TESTOVÁNÍ OD 3.1.2022

03.01.2022

Pravidla a doporučení

Informace MŠMT ke změnám v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví s účinností od 3. 1. 2022 pro školy a školská zařízení: 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se mění takto: 

Stále probíhá plošné testování žáků v celé ČR. Preventivní plošné testování antigenními testy ve školách se v období od 3. ledna do 16. ledna provádí každé pondělí a čtvrtek (2 x týdně).

Následně od 17. ledna se testování bude opět provádět 1x týdně, a to každé pondělí.

Nejsou-li určené dny vyučovacím dnem, provede se test den následující.

I nadále se testování týká pouze dětí v přípravných třídách ZŠ a přípravného stupně ZŠ speciální, žáků základní školy, střední školy a konzervatoře v denní formě vzdělávání.

Testování se týká všech žáků, bez ohledu na to, zda jsou plně očkovaní či spadají do ochranné lhůty po prodělání nemoci. Test provedený ve škole lze nahradit RT-PCR testem (ne starším než 72 hod.) či RAT antigenním testem (ne starším než 24 hod.) provedeným poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem.

Případně čestným prohlášením o negativním výsledku testu provedeném ve škole (např. navštěvuje-li žák více školských zařízení).

zdroj: https://www.edu.cz/informace-msmt-ke-zmenam-v-mimoradnych-opatrenich-ministerstva-zdravotnictvi-s-ucinnosti-od-3-1-2022-pro-skoly-a-skolska-zarizeni/