ŘEDITELSKÉ VOLNO

04.11.2022

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci,

ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Pozděchov, okres Vsetín, Pozděchov 192, 756 11, v souladu s § 24, odst. 2, zákona 561/2004 Sb., v platném znění, zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje po projednání se zřizovatelem školy ředitelské volno. 

Škola bude uzavřena v pátek 18. listopadu 2022, Tento den bude v provozu MŠ a jedno oddělení školní družiny, pro přihlášené děti, v provozu bude i školní jídelna.

Děkuji za pochopení a spolupráci.

ředitelka školy Mgr. Petra Zgarbová, Ph.D.