ŘEDITELSKÉ VOLNO

29.06.2023

Vážení rodiče,

v souladu s § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vyhlašuji z provozních a organizačních důvodů na pátek 7. 7. 2023 ředitelské volno.

V provozu v tento den nebude ani školní jídelna.

Vyhlášení ředitelského volna bylo projednáno se zřizovatelem školy.

Děkuji za pochopení

Mgr. Petra Zgarbová, Ph.D., ředitelka školy