ŘEDITELSKÉ VOLNO

21.09.2023

Vážení rodiče,

v souladu s § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vyhlašuje ředitelka školy z provozních a organizačních důvodů na pátek 29. 9. 2023 pro žáky ZŠ a pro děti MŠ ředitelské volno. V provozu není školní družina ani školní kuchyně. Děkujeme za pochopení.

Vyhlášení ředitelského volna bylo projednáno se zřizovatelem školy.

Děkuji za pochopení

Mgr. Petra Zgarbová, Ph.D., ředitelka školy