REVIZE RÁMCOVÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ - VEŘEJNÁ DISKUSE

22.04.2024

Vážení rodiče a učitelé,

ráda bych vás informovala o důležité události, která se týká budoucnosti vzdělávání našich dětí. Probíhá veřejná diskuse k novým, revidovaným Rámcovým vzdělávacím programům (RVP) pro předškolní, základní i střední vzdělávání. Tato diskuse je klíčová, neboť se v ní rozhoduje o podobě výuky na našich školách, o požadavcích na budoucí absolventy a o obsahu výukových materiálů.

Národní pedagogický institut (NPI) vám nabízí možnost zapojit se do těchto diskusí a přispět svými názory a zkušenostmi. Tato možnost není omezena pouze na učitele, ale je otevřena všem zúčastněným stranám, včetně rodičů, žáků a studentů, kteří mají zájem o formování budoucnosti vzdělávání.

Je důležité si uvědomit, že vzdělávání není pouze záležitostí škol a učitelů, ale je to též záležitost společného úsilí celé komunity. Vaše názory a připomínky mají váhu a mohou ovlivnit směřování vzdělávacího systému v naší zemi.

Přispějte tedy svými myšlenkami a podněty do této veřejné diskuse, neboť se týká budoucnosti vašich dětí a budoucích generací. Vaše angažovanost je klíčová pro tvorbu kvalitního a efektivního vzdělávacího prostředí.

Pro zapojení se do diskuse navštivte následující odkaz: https://revize.rvp.cz/verejna-konzultace

Děkuji vám za vaši aktivní účast a příspěvek k budoucnosti vzdělávání.

Petra Zgarbová, ředitelka školy