SETKÁNÍ RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

28.05.2021

Srdečně zveme rodiče budoucích prvňáčků k setkání do naší školičky.

Setkání proběhne 17. června 2021 v 15:30 hodin v učebně 1. třídy.


Moc se na Vás těší paní třídní učitelka Mgr. Pavla Daňková