SETKÁNÍ RODIČŮ NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ DO MŠ

19.06.2023

Milí rodiče budoucích školkáčků, v pondělí 19. 6. 2023 v 15:00 se s vámi a s budoucími učitelkami vašich dětí společně potkáme v MŠ Pozděchov.