SETKÁNÍ S ODBORNÍKEM MUDr.Janem Stránským M.D., FACP

01.05.2024

Místní akční plán Vsetínsko, srdečně zve na setkání s MUDr. Janem Stránským M.D, FACP,
neurologem a pedagogem, primářem neurologie na Yaleské univerzitě, na téma Vliv digitálních technologií na lidský mozek

Nové století přináší nejdramatičtější změny pro lidstvo od jeho zrodu. Jedná se o nástup technologie, která vskutku funguje jako dvousečný meč. Technologicko-vědecké pokroky nám sice zlepšují život, jenže proměna do umělé formy komunikace doslova ničí a odbourává klíčové schopnosti mozku učit se a zvládat i základní sociální dovednosti.

Jste srdečně zváni 20. května 2024 v 15,30 hod. ve velkém sále v DOMĚ KULTURY VSETÍN.