SETKÁNÍ V MŠ - ŠKOLNÍ ZRALOST - ohlasy

03.02.2023

Odborné setkání rodičů budoucích prvňáčků s externím odborníkem a zástupci školy

V rámci projektu Šablony III. se uskutečnilo v MŠ odborné setkání rodičů budoucích prvňáčků s paní psycholožkou PPP Vsetín Mgr. Veronikou Potěšilovou. Setkání se zúčastnili také pedagogové naší školičky.

Paní psycholožka Mgr. Veronika Potěšilová seznámila rodiče se systémem poskytování odborné psychologické a speciální pedagogické služby a možnosti konzultací žákům a jejich rodičům. Informovala rodiče o dílčích oblastech školní zralosti, psychické a fyzické připravenosti na školu (sociální zralosti, zralosti pracovní připravenosti, zralosti poznávacích procesů, řeči a jemné motoriky,...). Zdůraznila význam dobrého rodinného zázemí, upozornila na možné konkrétní potíže žáčků na začátku školní docházky a vysvětlila rodičům, jakým způsobem s dětmi pracovat, aby se případné potíže eliminovaly nebo odstranily. Zaměřila se zvláště na oblast rozvoje řeči, sluchového a zrakového vnímání, nácviku čtení a psaní, prostorové orientace, matematických představ a názorně ukázala různé metody nácviku a vhodné pomůcky a didaktické hry pro rozvoj v těchto oblastech.

Hlavním cílem setkání bylo poukázat na možná úskalí školní práce a nabídnout rady, jak usnadnit dětem jejich první rok ve škole. V závěru setkání byl vytvořen prostor pro otevřenou diskusi včetně diskuse o přístupu školy k nabídce přípravné třídy, kterou bychom v příštím školním roce opět rádi otevřeli.

Srdečně děkujeme paní Mgr. Veronice Potěšilové za lidský přístup, odbornost i pracovní listy pro rodiče. Myslím, že si rodiče odnesli odpovědi na všechny své otázky, se kterými na setkání přišli.

Petra Zgarbová, ředitelka