ŠKOLY ZŮSTÁVAJÍ VE STEJNÉM REŽIMU JAKO DOPOSUD

12.02.2021

Podle MŠMT (z 12. 2. 2021) bude zachován stávající stav, kdy školy fungují dle platného opatření PES ve stupni 5.

Ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve školství se od pondělí 14. 2. 2021 budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví § 69 č. 258/2000 Sb.