Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022

01.09.2021

Prázdniny opět utekly jako voda a ve středu 1. září se uskutečnilo slavnostní zahájení školního roku 2021/2022. Paní učitelky, vychovatelky, asistentky, kuchařky, uklízečky, pan učitel, pan školník a všichni kdo mohli pomoci, vše pečlivě připravili, aby nový školní rok mohl skvěle začít.

Nejprve proběhlo společné setkání a přivítání v tělocvičně školy. Spolu s milými hosty - panem starostou J. Sláčíkem z Pozděchova, panem starostou J. Kratinou z Prlova a úžasnými rodiči našich nejmenších jsme pomocí klíče odemkli nový školní rok. Poté se uskutečnila setkání v jednotlivých třídách.

Pro naše nové žáky - prvňáčky a "nulťáčky" - bylo přichystáno uvítání o něco větší, každý z nich si odvážně přišel pro perníkové překvapení a byl právem odměněn bouřlivým potleskem budoucích spolužáků i přítomných dospěláků. Ve třídě na ně čekaly první úkoly - představení se, nalezení svého jména na tabuli, nebo vybarvování Stonožky. Prvňáčci si ve své nové aktovce mohli odnést první učebnice, sešity a na uvítanou dostali složku s dárky na uvítanou.

Všem žákům a dětem přejeme úspěšný, radostný a šťastný školní rok! Prvňáčkům a "nulťáčkům" přejeme, aby se jim u nás ve škole líbilo a aby se do školy těšili.

Mgr. Petra Zarbová, Ph.D., ředitelka