SPORTOVNÍ DEN

28.06.2023

28. června 2023 uspořádal TJ partyzán Prlov pro naši školu Sportovní den, který se konal v Prlově na fotbalovém hřišti. Děti se podle libosti přihlásily na fotbalový turnaj. Na začátku se všichni, co hráli fotbal, rozlosovali do týmů, a pak vše začalo. Fotbalové zápasy byly velmi napínavé a rozhodčího nám dělal náš skvělý pan učitel David Dorňák. Fotbal dopadl tak, že na třetím místě skončil tým Tomáše Baleji, na druhém místě skončil tým Sofie Blažkové a na prvním místě tým Jakuba Hromady. Děti, které nehrály fotbal, si mohly vyzkoušet různé sportovní disciplíny, např. běh na čas, přetahování lanem, skákání v pytli…. Celá škola dostala za odměnu zmrzlinu a oplatek. Už teď se těšíme na další ročník.

Děkujeme všem, kteří nám sportovní dopoledne připravili. Poděkování patří především panu Sochorovi, panu Sláčíkovi, paní Geržové, paní Sláčíkové, paním učitelkám za připravená stanoviště a všem sponzorům, kteří se na přípravě účastnili - Petře Gargulákové, řeznictví H+H a Obecním úřadům Pozděchov a Prlov.

Nela  Míša a Bára