STÁVKA 27. 11. 2023

27.11.2023

Vážení rodiče, 

naše školička se připojí k plánované stávce, proto bude v pondělí 27. 11. 2023 zcela uzavřena.

I když jsme si vědomi složité finanční situace, jsme přesvědčeni, že současná plánovaná úsporná opatření mohou výrazně ovlivnit kvalitu našeho školství.

Jedná se především o:

  • Dlouhodobou nejistotu a nekoncepčnost v oblasti školství. Našim společným zájmem je, aby děti získaly kvalitní vzdělání a aby si za školních let odnesly co nejvíce užitečných znalostí a dovedností, se kterými se v životě dobře uplatní.
  • Nedostatečné zajištění finančních prostředků na nepedagogické pracovníky, bez nichž lze za současné situace velice těžko zajistit provoz škol (kuchařky, uklízečky, školník, apod.).
  • Snižování maximálního počtu hodin, které může škola použít pro výuku (PHmax), které se dotkne především nás malotřídních škol (dělení hodin, tříd).
  • Snížení finančních prostředků na asistenty pedagoga, bez nichž nelze efektivně realizovat probíhající inkluzi v současné podobě.
  • Další změny, které jsou nesystémové a mohou negativně ovlivnit chod škol (například avizované snižování ONIV, sloužících mimo jiné k pořizování učebnic a pomůcek nebo vzdělávání pedagogických pracovníků apod., neboť již dva roky se převádějí prostředky z platů pracovníků na povinné státem hrazené výdaje).

Z těchto důvodů jsem byla oslovena stávkovým výborem, který se ve škole ustanovil, že všichni zaměstnanci školy plně podporují stávku a většina se rozhodla pro aktivní účast ve stávce. Pokud nedojde ke splnění požadavku odborů navýšit v rozpočtu na rok 2024 finanční prostředky do školství, bude
z personálních důvodů přerušen provoz v základní škole, mateřské škole, školní družině a školní jídelně.

Věřím, že toto rozhodnutí přijmete s pochopením, neboť se stavíme právě za Vaše děti, za naši malou školičku v obci, za fungování běžného provozu i školní kuchyně, za naši budoucnost. Chtěli bychom Vás požádat o podporu a spolupráci.

Děkujeme, za všechny zaměstnance 

Mgr. Petra Zgarbová, Ph.D. ředitelka školy