VÁNOČNÍ PRÁZDNINY A ŘEDITELSKÉ VOLNO

30.11.2023

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci

dovoluji si Vás informovat, že v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a po domluvě se zřizovatelem školy z organizačních, technických a provozních důvodů vyhlašuji ředitelské volno a to na pátek 22. 12. 2023, na které plynule navazují vánoční prázdniny (od 23. 12. 2023 do 2. 1. 2024). 

V těchto dnech nebude v provozu mateřská škola, základní škola, školní družina, ani  školní stravování ve školní jídelně. Celá škola (MŠ, ZŠ, ŠD i ŠJ) bude v provozu od středy 3. 1. 2024.