VOLBA DO ŠKOLSKÉ RADY

13.10.2020

Vážení rodiče,

z důvodu epidemiologické situace v naší zemi, si Vás dovoluji poprosit touto písemnou formou o volbu zástupce Školské rady z řad rodičů a to v souladu s § 167 Školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyš.odb. aj. vzdělávání v platném znění.

Na hlasovacím lístku, který je přiložen v tomto dopise, označíte zakroužkováním jednoho kandidáta, kterého volíte. Upravený hlasovací lístek vložíte do obálky a vhodíte do schránky školy (vchod do kanceláře školy) a to nejpozději do pondělí 19. 10. 2020.

Pokud nebudete mít možnost dostavit se do školy osobně, pošlete svého zvoleného kandidáta emailem na adresu: skolickapozdechov@gmail.com. Do předmětu napište volba do ŠR.


Srdečně děkuji za Vaši spolupráci.
v Pozděchově
12. 10. 2020
Mgr. Petra Zgarbová, Ph.D.
ředitelka školy