VÝLET DO BRUMOVA

23.06.2021

Ve středu 23. 6. žáci 1. - 5. třídy naší školy vyměnili místo ve školní lavici za místo v autobuse, který nás dovezl do malebného městečka Brumov-Bylnice. První kroky směřovaly na náměstí, kde se děti osvěžily zmrzlinou anebo ledovou tříští. Z náměstí jsme dále pokračovali po dlouhých schodech na hrad Brumov, který se nachází na výběžku kopců přímo nad městem. Při prohlídce hradu nás pan průvodce seznámil s historií a čtyřmi strašidly, které údajně na hradě straší. Bílou paní, kata i skřeta jsme si mohli prohlédnout, ale čtvrté strašidlo duch zůstal neviditelný. Po prohlídce hradu si děti nakoupily suvenýry a turistické vizitky. Celý den nás provázelo velmi teplé a slunečné počasí. 

Výlet se vydařil, všichni jsme se vrátili spokojení a příjemně unavení.

Mgr. Jitka Kovářová Ondrušková