VÝLET NA HELFŠTÝN

29.06.2022

Letošní školní rok vyrazila 4. a 5. třída na školní výlet směr Helfštýn. Cestou jsme využili snad všechny dopravní prostředky kromě vzducholodě a ponorky:-) Ze začátku našeho putování jsme se přesunuli auty na vsetínské nádraží, odkud jsme dále frčeli vláčkem až do Lipníku nad Bečvou. Některé děti cestovaly vlakem úplně poprvé, a tak bylo vše ještě umocněno o zcela nové zážitky.

V Lipníku jsme vyměnili vlak za autobus, který nás vysadil v Týnu nad Bečvou. Odtud to již byla krásná pěší procházka vzhůru na zříceninu. Na Helfštýně jsme absolvovali naprosto super prohlídku s naprosto super panem průvodcem:-) Pak jsme poobědvali z vlastních zásob, provětrali peněženky, nakoupili kopec suvenýrů a poté na nás již čekal zlatý hřebíček celého výletu v podobě návštěvy lanového centra kousek od Helfštýna. Děti, jištěné lanem, si zkusily projít stezku korunami stromů. I ti, co se zprvu obávali, překonali strachy, a všichni jsme si to skvěle užili.

Celý výlet se vydařil na jedničku, vraceli jsme se sice unaveni, ale bohatší o hezké prožitky se skvělým kolektivem dětí:-)

Mgr. Irena Šerá, třídní učitelka