VÝUKA OD 4. 1. 2021

26.12.2020

S politováním oznamujeme, že od 4. ledna budou do školy chodit pouze 1. a 2. třídy.

Provoz mateřské školy bude zahájen v pondělí 04.01.2021 - ve stejném režimu jako před Vánoci. 

Pro žáky 1. až 2. ročníků bude fungovat školní družina (ranní i odpolední) i školní jídelna. 

Děti z 3. až 5. ročníků přejdou na distanční výuku. Pokud budete mít zájem o odběr obědu, je potřeba se přihlásit u paní Štachové 4. 1. na e-mail: skolapozdechov.stachova@seznam.cz nebo na telefon +420 571 456 049. Ostatním budou obědy odhlášeny.

Pro prezenční výuku platí tato pravidla:

- hygiena rukou

- rozestupy (je-li možné)

- roušky, ne venku při odstupu 2 m

- při jídle žák roušku odloží, sedí na místě

- velká přestávka za příznivého počasí venku nebo v kmenových třídách

- větrání ve třídách

- hodiny Hv bez pěveckých činností

- hodiny Tv venku, bez větší zátěže

- stravování po třídách

- družina opět homogenně po třídách - 1. třída v prostorách družiny a 2. třída v prostorách výtvarny nebo ve své třídě

- do školy chodíme zdraví