ZPĚTNÁ VAZBA    SOCIÁLNÍ PORADNA

25.06.2023

Vážená paní ředitelko, vážení rodiče,

ráda bych Vás informovala o ukončení činnosti pilotního projektu Sociálně pedagogické

poradny na ZŠ a MŠ Pozděchov s koncem školního roku 2022/2023.

I přes mnohé snahy nám aktuálně nejsou známy možnosti zdroje financování na návaznou

činnost.

Ráda bych tímto oficiálně poděkovala paní ředitelce Zgarbové a pedagogickému sboru za

příležitost a spolupráci na projektu a i Vám, rodičům, za Váš zájem o činnost poradny, důvěru

a zpětnou vazbu při více než ročním působení na škole.

Obracím se na Vás zároveň s prosbou o vyplnění krátkého dotazníku k činnosti SPP na škole.

Zejména ti z Vás, kteří jste buď přímo sami činnosti poradny využili, nebo jsem byla

v kontaktu s Vámi nebo Vašimi dětmi v rámci preventivních aktivit, máte možnost zapojit se

do evaluace služby a vyjádřit svůj názor, na tomto odkaze: 

https://docs.google.com/forms/d/1b_ak2e4DN6h6zzC4WBwkcIks8UYKY50QuIa-3Pul04c/viewform?edit_requested=true


Děkuji a s upřímným poděkováním

Mgr. Markéta Vavruš

terénní pracovník Sociálně pedagogické poradny

Sociálně pedagogická poradna

nám. T.G. Masaryka 588, 760 01 Zlín

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s., Vsetín

Hrbová 1561, 755 01 Vsetín