pasování prvňáčků do Čtenářského řádu

Pasování prvňáčků na čtenáře a ochránce knih.

V úterý 2. června 2020 byli prvňáčci ze ZŠ Pozděchov pasováni na čtenáře a ochránce knih. Program pro děti si připravila paní Zdena Haplová z Masarykovy veřejné knihovny Vsetín. Aby mohli být prvňáčci přijati do řádu čtenářského, museli splnit tři úkoly. V prvním úkolu přečetli úryvek z pohádky, ve druhém úkolu skládali slovo KNIHA z písmen a třetím úkolem byl slib, ve kterém slíbili, jak se budou ke knihám chovat a jak budou knihy chránit. Všechny tři úkoly se podařilo všem úspěšně splnit a prvňáčci se stali ochránci knih řádu čtenářského. Knihovna v Pozděchově k této slavnostní příležitosti darovala prvňáčkům poukaz na registraci do knihovny a knihu.

Děkujeme Obci Pozděchov za nákup knih i knihovně za příjemné dopoledne. Prvňáčkům se pasování líbilo a nová kniha jim udělala velikou radost. 

J. Kovářová Ondrušková